Στον τομέα αυτό τις ιστοσελίδας μας θα εκθέτουμε τις απόψεις και τους προβληματισμούς μας πάνω σε διάφορα νομικά ζητήματα. Παράλληλα θα παρουσιάζουμε ενδιαφέρουσες αποφάσεις των δικαστηρίων του Ηρακλείου και όχι μόνο.


Δυστυχώς, για λόγους διαχείρισης της ιστοσελίδας, δε θα είναι δυνατή η προσθήκη σχολίων στις δημοσιεύσεις.


Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας e-mail στο dimitriosmoustakas@gmail.com .

Θεσεις - προβληματισμοι

   Δημήτριος Μουστάκας
    Δικηγόρος

Μανουσογιάννη 10 & Σμύρνης 
Ηράκλειο Κρήτης, τ.κ. 71201
τηλ.- fax : +30 2810 221008
e-mail : dimitriosmoustakas@gmail.com
   Δημήτριος Μουστάκας
    Δικηγόρος

Μανουσογιάννη 10 & Σμύρνης 
Ηράκλειο Κρήτης, τ.κ. 71201
τηλ.- fax : +30 2810 221008
e-mail : dimitriosmoustakas@gmail.commailto:dimitriosmoustakas@gmail.com
 
Blog Summary Widget