Γιατί εμάς;


Γιατί το γραφείο μας:

 1. διαθέτει εξειδικευμένους Δικηγόρους με πολυετή εμπειρία στην πρακτική δικηγορία.

 2. διαθέτει εκτενή, σύγχρονη και διαρκώς εμπλουτιζόμενη νομική βιβλιοθήκη.

 3. είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και διαθέτει πρόσβαση σε βάσεις νομικών και όχι μόνο δεδομένων.

 4. έχει ως βασική του αρχή τη διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη και τη συνεχή ενημέρωσή του για την εξέλιξη της νομικής του υπόθεσης.

 5. πιστεύει στην ταχύτερη δυνατή επίλυση του όποιου νομικού ζητήματος καταβάλλοντας, πρώτα και κύρια, προσπάθεια αποφυγής άσκοπων δικαστικών αγώνων.  


Γιατί εσείς και η επιχείρησή σας θα έχετε πάντοτε στη διάθεσή σας υψηλού επιπέδου νομική κάλυψη, οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα.

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:


 1. Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών

(σύσταση και νομική οργάνωση εμπορικών εταιριών, ενδοεταιρικές διαφορές).

 1. Εμπορικό Δίκαιο (αξιόγραφα, έκδοση και άμυνα κατά διαταγής πληρωμής, διαφορές μεταξύ εμπόρων, δίκαο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, δίκαιο ηλεκτρονικού εμπορίου).

 2. Τραπεζικό Δίκαιο (τραπεζικές συμβάσεις, πιστώσεις, προστασία δανειστή).

 3. Πτωχευτικό Δίκαιο (διαδικασία εξυγίανσης, πτωχευτικές διαφορές).

 4. Ενοχικό Δίκαιο (σύνταξη συμβάσεων και καταστατικών, προσυμβατική ευθύνη, δωρεές, δίκαιο πώλησης, μισθώσεις, συμβάσεις έργου κλπ).

 5. Εργατικό Δίκαιο (αποζημίωση απόλυσης, διεκδίκηση οφειλόμενων μισθών και παροχών κλπ).

 6. Αδικοπραξίες (αποζημιώσεις για αστικά αδικήματα και ατυχήματα).

 7. Εμπράγματο Δίκαιο (πωλήσεις και δωρεές ακινήτων, διεκδικητικές αγωγές, προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων).

 8. Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια, διατροφές, επιμέλεια τέκνων, αξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα).

 9. Κληρονομικό Δίκαιο (διαθήκη, αγωγές κληρονομικού δικαίου).

 10. Αναγκαστική Εκτέλεση.

   Δημήτριος Μουστάκας
    Δικηγόρος

Μανουσογιάννη 10 & Σμύρνης 
Ηράκλειο Κρήτης, τ.κ. 71201
τηλ.- fax : +30 2810 221008
e-mail : dimitriosmoustakas@gmail.com
   Δημήτριος Μουστάκας
    Δικηγόρος

Μανουσογιάννη 10 & Σμύρνης 
Ηράκλειο Κρήτης, τ.κ. 71201
τηλ.- fax : +30 2810 221008
e-mail : dimitriosmoustakas@gmail.commailto:dimitriosmoustakas@gmail.comshapeimage_7_link_0
Standing out of the crowd, with us