“...Ος κ’ ελευθέροι ε δόλοι μέλλειν ανπιμολέν, προ δίκας με άγεν. αι δέ κ’ άγει καταδικακσάτο...”
   
 (από τον Γορτύνιο Κώδικα)http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82shapeimage_3_link_0
“...Whoever intends to bring suit, shall not take action by seizure before trial. but if he do seize, let the judge fine him...”
 
(from the Gortyn Code)http://en.wikipedia.org/wiki/Gortyn_codeshapeimage_4_link_0
 
 DIMITRIOS MOUSTAKAS
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού μας Γραφείου. 
Για Ελληνικά πατήστε ΕΔΩ HOME.htmlHOME.htmlshapeimage_7_link_0
 KANZLEI
Willkommen auf der Web-Seite unserer Kanzlei. 
Für Deutsch klicken Sie HIERDEUTSCH.htmlDEUTSCH.htmlshapeimage_8_link_0
LAW OFFICE
Welcome to the web-site of our Law Office. 
For English press HEREENGLISH.htmlENGLISH.htmlshapeimage_9_link_0